Szanowny kliencie

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań by usługi, towary zawsze były na odpowiednim poziomie z wykorzystaniem naszego całego kilkunasto letniego doświadczenia w tej branży. Jakością oraz profesjonalizmem nie ustępujemy dużym stacjom serwisowym.

Na wszystkie zakupione u nas towary, części zostaje udzielona gwarancja wg warunków określonych w karcie gwarancyjnej. Na większość usług również udzielamy gwarancji wg poniższych warunków lub określonych w karcie gwarancyjnej.

Warunki usług

Usługi takie jak : przeglądy, pomiary, regulacje, dostrojenia itp. mają na celu zdiagnozowanie bądź czasowe wyeliminowanie usterki. Na tego typu usługi nie jest udzielana żadna gwarancja jak również korzystając z takiej usługi nie nabywa się gwarancji na sprawdzane urządzenie.

Informujemy iż za wszystkie usterki na pojeździe, sprzęcie powstałe z naszej winy podczas wykonywania usługi ponosimy odpowiedzialność wg poniższych warunków :

 1. Za znaczne szkody spowodowane z naszej ewidentnej i jednoznacznej winy zostanie wypłacone odszkodowanie do wysokości 200 000,00 zł zgodnie z zasadami polisy ERGO HESTIA przewidzianej na takie okoliczności i będącej aktualnie w naszym posiadaniu.
 2. Wszelkie drobne usterki powstałe w wyniku nieuwagi bądź niedbalstwa zostaną usunięte bądź zrekompensowane po pisemnym, bezzwłocznym zgłoszeniu i dokonaniu indywidualnych obustronnych ustaleń.
 3. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za usterki powstałe z przyczyn losowych, będące następstwem zużytych, naprawianych, felernych, powypadkowych, skorodowanych podzespołów bądź części występujących wcześniej w pojeździe, sprzęcie.
 4. Wszelkie nacięcia, drobne zarysowania bądź inne ślady powstałe przy zachowaniu należytej staranności a niemożliwe do uniknięcia w celu wykonania usługi nie mogą być podstawą roszczeń. ( W tym miejscu zaznaczamy iż wykorzystując wieloletnie doświadczenie w branży dla naszych klientów jesteśmy w stanie w warunkach warsztatowych dokonać rzeczy prawie niemożliwych lecz w sprawie cudów prosimy zwrócić się do najbliższej parafii.)
 5. Biorąc pod uwagę postęp w rozwoju zaawansowanych technologi , duże zróżnicowanie firm i rozwiązań konstrukcyjnych istnieją możliwości konfliktów przy montażu akcesoriów, części, elementów dodatkowych innych niż oryginalne wyposażenie fabryczne pojazdu. Klient zlecający ponosi ryzyko wystąpienia konfliktu. Likwidacja efektów ubocznych takich jak : kasowanie błędów, programowanie sterowników, wszelkie prace dodatkowe mające na celu rozwiązanie problemu lub demontaż danego elementu jest dodatkowym kosztem obciążającym właściciela pojazdu.
 6. Ceny montażu akcesoriów są stałe w/g cennika za wyjątkiem dopasowania do niektórych marek pojazdów oraz pojazdów nie w pełni sprawnych. Ostateczna cena zależy od występujących dodatkowych utrudnień.

Warunki gwarancji

 • ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do naprawy .
 • gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek : urazów mechanicznych , zanieczyszczenia , zalania , niewłaściwego użytkowania .
 • gwarancja nie dotyczy wymiany baterii , bezpieczników oraz konserwacji związanej z obsługą urządzenia .
 • koszt naprawy niewłaściwego funkcjonowania urządzenia spowodowane złym stanem technicznym bądź wadą pojazdu ponosi właściciel pojazdu .
 • reklamującemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy bądź zwrot gotówki w przypadku dokonania 4 napraw odnotowanych w karcie gwarancyjnej a sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem .
Warunki interwencji
 1. Usługa przeprowadzenia awaryjnej interwencji w terenie polega na dojechaniu do miejsca postoju

unieruchomionego pojazdu oraz czasowe uruchomienie silnika w celu dojazdu do warsztatu.

 1. Interwencja nie jest naprawą pojazdu ani innego urządzenia.
 2. Każda elektryczna usterka zostanie zlokalizowana oraz ominięta bądź usunięta w możliwie najkrótszym

czasie i najprostszym sposobem .

 1. Nie lokalizujemy usterek typowo mechanicznych.
 2. Nie posiadamy i podczas interwencji nie wymieniamy części zamiennych.
 3. W sytuacji bezskutecznej próby uruchomienia pojazd może zostać holowany za dodatkową opłatą.

Korzystanie z naszych usług jest jednoznaczne

z akceptacją w/w zasad.